Home

Stała zmiana godzin Mszy świętej

Godzina Mszy świętej w każdą niedzielę zostaje zmieniona na 12:00. Bardzo prosimy o punktualne pojawianie się na nabożeństwie i przypominamy o możliwości spowiedzi od godziny 11:15.

Parkowanie podczas Mszy Świętej

Niestety została złożona kolejna skarga z powodu nieprawidłowego parkowania podczas Mszy Świętej. Proszę o nie parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a w szczególności w miejscach oznaczonych jako zarezerwowane.
 
Zadbajmy wspólnie o dobre imię naszej Misji oraz Polaków w Szwajcarii.

Zmiana godziny Mszy Świętej

W niedzielę 27 listopada, Msza Święta rozpocznie się o godzinie 11:30. Jest to spowodowane nabożeństwem ekumenicznym odprawianym przez Szwajcarów po polskiej Mszy.

Parkowanie podczas Mszy Świętej

Niestety nasza Misja otrzymała liczne skargi od mieszkańców Birmenstorf w sprawie samochodów zaparkowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami – przypominamy, że w Szwajcarii dozwolone jest parkowanie jedynie w miejscach wyraźnie oznaczonych (kolorem białym lub niebieskim). Bardzo prosimy o przyjeżdżanie na Mszę odpowiednio wcześniej aby móc zostawić swój samochód w sposób, który nie będzie nikomu utrudniał funkcjonowania. Na mapce powyżej znajdują się parkingi, które pozostają do naszej dyspozycji.